English version of this page

WILDCOM: Økologiske samfunn i endring

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Snøleopard. Foto: Madhu Chetri

Snøleopard. Foto: Madhu Chetri

Direkte utnyttelse, habitatendringer og klimaendringer har alle innvirkning på dyre og planteliv. Urbanisering og utvikling gir også dyptgripende endringer i menneskers atferd, praksis, holdninger og verdier. Sammen endrer disse prosessene seg dramatisk i forholdet mellom mennesker og dyreliv. Å finne en vei mot et bærekraftig forhold til naturen kreves kunnskap. WILDCOM-teamet studerer derfor samspillet mellom menneskelig aktivitet, arealbruk og økologiske samfunn i et mangfoldig landskap.

 

Hva forsker vi på?

WILDCOM-teamet studerer samspillet mellom menneskelig aktivitet, arealbruk og økologiske samfunn i et mangfoldig landskap. Denne kunnskapen er grunnlag for å finne en veg mot et bærekraftig forhold til naturen.

Mer om forskergruppen

WILDCOM forsker innenfor fem tematiske områder

  1. Den grunnleggende økologien til dyre- og planteliv, inkludert atferd og arealbruk, interaksjoner i samfunnet som predasjon og konkurranse, og populasjoners demografi.
  2. Effektene av habitatendringer, som jordbruk, skogbruk og bygging av infrastruktur, menneskelig aktivitet og klimaendringer på ville populasjoner.
  3. Konflikter mellom mennesker og natur.
  4. Betydningen av naturen for mennesker, inkludert jakt og fiske, økoturisme og de ulike måtene dyrelivet bidrar til menneskers velvære og levebrød.
  5. Forskningsbasert undervisning og forskningsstrategiske satsninger på alle nivå fra det lokale til det globale.

WILDCOM utfører forskning på et bredt spekter av arter i et mangfold av økosystemer rundt om i verden. Disse inkluderer:

(1) Boreale habitater i Skandinavia, med fokus på skoghøns (storfugl, orrfugl, jerpe, rapphøns), store og mellomstore rovdyr (gaupe, rødrev, mår) og planteetere (hjort, hare, smågnagere). Sentralt i disse studiene er Evenstadlia studieområde (Evenstadlia Long Term Ecological Research site) hvor vi opprettholder langsiktige overvåkingsstudier, samt gjennomfører kortere feltforsøk. Området brukes også aktivt i våre undervisningsopplegg.

(2) De alpine og subalpine sonene i Skandinavia, med fokus på skoghøns (fjellrype, lirype, orrfugl og storfugl) og overvåking av disse artene, deres habitat og interaksjoner med andre arter og mennesker.

(3) Himalaya-regionen i Nepal, med fokus på ulv, snøleopard og samspillet mellom husdyr og ville planteetere som bharal og argalisau.

(4) Tropiske skoger i Nepal, med fokus på tiger, leoparder og deres byttedyr, inkludert svinehjort, aksishjort og indiamuntjak.

(5) Sentralasiatiske ørkener og gressletter i Mongolia, Kasakhstan og Turkmenistan, med fokus på asiatisk villesel (kulan), leoparder, gaupe, urial og skruegeit.