English version of this page
Randi Kvamme Bjørnestad

Randi Kvamme Bjørnestad

Rådgiver

E-post
randi.kvamme@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 72

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Lillehammer

Kort om

Arbeidsområde: ph.d.-administrasjon

Jeg er ph.d.-koordinator for doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP). Mine arbeidsoppgaver er knyttet til den administrative driften av programmet, hvor jeg bistår ph.d.-kandidater og ph.d.-leder.

 

Spørsmål?

For administrative og praktiske spørsmål om INTOP, kontakt meg på epost: randi.kvamme@inn.no

For faglige spørsmål om INTOP, kontakt ph.d.-leder Martin Rønningen: martin.ronningen@inn.no

For mer informasjon om programmet, se INTOP sine nettsider

For informasjon om doktorgradsutdanningene ved HINN, klikk her

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum