Randi Kvamme Bjørnestad

Randi Kvamme Bjørnestad

Seniorkonsulent

E-post
randi.kvamme@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 72

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum