English version of this page

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgrad (ph.d.) er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra HINN kvalifiserer for videre akademisk karriere og for andre yrker der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Bøker i stabel og hjørnet av en bærbar pc

Doktorgradsutdanningene er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid (doktoravhandling). Høgskolen i Innlandet tilbyr fire ph.d.-studier som leder fram til en doktorgrad:

Kommende disputaser

09 des.
11:15, Høgskolen i Innlandet, studiested Evenstad, Auditorium Ferdinand og digitalt via Zoom

Ph.d.-kurs

Oversikt over kurs som tilbys ved høgskolens doktorgradsutdanninger.

Mer om doktorgrad

Ph.d.-håndboka

Før du søker

For å kunne få opptak til et ph.d.-program, stilles det krav til utdanning og finansiering. Hvis du er ny søker til doktorgradsutdanning, anbefaler vi deg å lese dette før du går videre til programsidene.

Disputaser

Kontakt oss