English version of this page
Per Normann Andersen

Per Normann Andersen

Professor

E-post
per.normann.andersen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 81

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Kort om

Profil på Researchgate

Video om noen av mine faglige interesser

Bakgrunn

Utdanning: 

 • Barnehagelærer
 • Master i spesialpedagogikk
 • Spesialist i klinisk pedagogikk
 • Familieterapeut
 • Kognitiv atferdsterapeut
 • Doktorgrad (ph.d) i psykologi

Tidligere ansettelser:

1985 – 1987: Kristiansand kommune, Ungdomskontoret, klubbleder i fritidsklubb
1987 – 1994: Lillehammer kommune, barnehagelærer/styrer, utekontakt, klubbleder i fritidsklubb
1994 – 2016: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/poliklinikk som miljøterapeut, Spesialist i klinisk pedagogikk, stipendiat og fagkonsulent
2013 – 2014: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag som høgskolelektor
2014 – 2020: Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet, Avdeling for pedagogikk og sosialfag som førsteamanuensis i barn og unges psykiske helse

2020 - dd : Høgskolen i Innlandet, Institutt for Psykologi, Professor i spesialpedagogikk 

Ekspertområder

Forskningsfelt: 

 • Kognitiv utvikling, tiltak for å fremme fremme barn og unges eksekutive funksjoner
 • Barn, unge og unge voksnes psykiske helse, med et spesielt fokus på eksekutiv funksjon og emosjonelle vansker  hos personer med Autisme, ADHD og Tourettes syndrom.
 • Ungdom og innvandring 

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:

 • Life with Autism Spectrum Disorders: quality of life, daily functioning, and compensatory strategies from childhood to emergent adulthood

 • LINEUP – Lillehammer Neuropsychiatric Follow-Up Study. A ten-year longitudinal study of cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/HINN-Lillehammer
 • Art of Learning: Exploring the use of art in school curricula in order to enhance executive functioning. In collaboration with Inland county, The foundation for Culture, Creativity and Education in England  and CEDETI at the Tha Catholic University of Chile in Santiago. 
 • Helse og trivsel og nylig bosatte unge syrere i Norge - en studie om livskvalitet hos syrisk ungdom i Norge 

Undervisning:

 • Barn og unges psykiske helse
 • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, herunder autisme, ADHD og Tourettes Syndrom.
 • Kognitiv psykologi
 • Utviklingspsykologi
 • Pedagogisk psykologi

 

 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Tilknyttet studieprogram

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning; Helse og velferd

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum