English version of this page
Øystein Olav Skaar

Øystein Olav Skaar

Førsteamanuensis

E-post
oystein.skaar@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 30
Mobilnummer
+47 926 81 939

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for pedagogikk ved lærerutdanningene
Studiested Lillehammer

Kort om

Om

(English version)

Øystein Olav Skaar er fyrsteamanuensis i pedagogikk og arbeider ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Hamar. Skaar har ein doktorgrad i psykologi frå Universitetet i Oslo (2019) og ein master i pedagogikk frå Universitetet i Bergen (2013), og har arbeidd ved Høgskulen i Innlandet sidan 2019.

Interesser

 • Metodologi og forskingsdesign
 • Kvalitet i høgare utdanning
 • Aha-opplevingar
 • Forholdet mellom motivasjon, meistringsforventning og kreativitet
 • Sosial rolleteori
 • Digital kompetanse i utdanning

Forsking

Skaar er medlem i forskargruppa Kvalitet i høgare utdanning ved Høgskulen i Innlandet, og er tilsett i bistilling som forskar for Digitale læringsfellesskap og som redaksjonssekretær i  Nordic Journal of Digital Literacy, ved Universitetet i Bergen.

Pågåande prosjekt:

Utdanning og virke

2020 – d.d.: Fyrsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Innlandet

2020 – d.d.: Forskar ved Universitetet i Bergen

2019 – 2020: Høgskulelektor i pedagogikk ved Høgskulen i Innlandet

2014 – 2019: Stipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo

2013 – 2014: Vitskapeleg assistent ved Universitetet i Bergen

2013 – 2014: Universitetslektor, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Bergen

2011 – 2013: Master i pedagogikk frå Universitetet i Bergen

2010 – 2012: Pedagogisk leiar ved Bergen kommune

2007 – 2010: Bachelor i førskulelærar, Høgskulen i Bergen

Publikasjoner

 • Skaar, Øystein Olav (2022). Paradigmekrig – den omstridde kombinasjonsforskinga . I Thuen, Harald; Myklestad, Synnøve & Vik, Stine (Red.), Pedagogikkens idé og oppdrag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245040883. s. 279–293. doi: https%3A/doi.org/10.55669/oa010316.
 • Krumsvik, Rune Johan; Skaar, Øystein Olav; Røkenes, Fredrik Mørk; Solstad, Stein Helge & Høydal, Kjetil L (2022). Experiences of WNGER II Ph.D.Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study. Frontiers in Education. ISSN 2504-284X. 7. doi: 10.3389/feduc.2022.860828. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krumsvik, Rune Johan & Skaar, Øystein Olav (2022). Digital kompetanse og pandemisk risikopersepsjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59(3), s. 192–197.
 • Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2020). Motivation through insight: the phenomenological correlates of insight and spatial ability tasks. Journal of Cognitive Psychology. ISSN 2044-5911. 33(6-7), s. 631–643. doi: 10.1080/20445911.2020.1844721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krumsvik, Rune Johan & Skaar, Øystein Olav (2020). Schooling, educational technology and teachers’ everyday practice in Norway . I Noblit, George W. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. ISSN 9780190264093. doi: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.903.
 • Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2019). The phenomenology of aha-experiences. Motivation Science. ISSN 2333-8113. 6(1), s. 49–60. doi: 10.1037/mot0000138.
 • Folgerø, Per Olav; Hodne, Lasse; Johansson, Christer; Andresen, Alf Edgar; Sætren, Lill Charlotte & Specht, Karsten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Effects of facial symmetry and gaze direction on perception of social attributes: A study in experimental art history. Frontiers in Human Neuroscience. ISSN 1662-5161. 10:452(2016). doi: 10.3389/fnhum.2016.00452. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skaar, Øystein Olav & Krumsvik, Rune Johan (2015). Multimedia discrepancies - plenary lectures as perceived by students. UNIPED. ISSN 1500-4538. 38(1), s. 53–73. doi: 10.18261/ISSN1893-8981-2015-01-05. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Skaar, Øystein Olav & Nilsen, Gaute Rydland (2022). The Black Void: Students’ perceived learning outcome from remote teaching .
 • Skaar, Øystein Olav (2022). Samarbeid om godt psykososialt barnehagemiljø.
 • Krumsvik, Rune Johan & Skaar, Øystein Olav (2022). Stipendiaters erfaringer under pandemien. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Krumsvik, Rune Johan; Skaar, Øystein Olav & Røkenes, Fredrik Mørk (2021). Når fysisk nærvær blir fjernvær. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Krumsvik, Rune Johan & Skaar, Øystein Olav (2021). Koronapandemien - og de beste blant oss. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk & Skaar, Øystein Olav (2020). Peer review.
 • Krumsvik, Rune Johan & Skaar, Øystein Olav (2020). Kappen i en doktorgrad .
 • Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2017). Gender differences in Aha-Experiences.
 • Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2016). Insight and Attitudes: Understanding the Aha-experience.
 • Skaar, Øystein Olav (2016). Forskingsbasert multimedialæring. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020495. s. 214–235.
 • Skaar, Øystein Olav (2015). Aha-experiences and interest in mathematics education.
 • Skaar, Øystein Olav (2014). Den misforståtte digitale kompetansen. NRK Ytring.
 • Skaar, Øystein & Krumsvik, Rune Johan (2013). Digital læring i førelesingar. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2019). Moments of Brilliance: Understanding the Aha-experience through Bayesian Statistics. Universitetet i Oslo.
 • Skaar, Øystein Olav & Krumsvik, Rune Johan (2013). The Multimedia Expanse. Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum