Kvalitet i høyere utdanning

Forskergruppen studerer slike endringsprosesser i høyere utdanning og institusjonenes responser på ulike initiativer og reformtiltak.

Tilhørighet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fagområde:
Oppvekst og utdanning

Høyere utdanning har vært gjenstand for store endringer de siste årene. Dyptgripende innovasjoner i kunnskapsproduksjon og kunnskapspolitikk påvirker ledelse og organisasjonsformer i institusjonene, og influerer sektorens sentrale oppgaver knyttet til undervisning og forskning.

Kvalitet blir til i møtet mellom ansatte og studenter, og det utvikles i møter mellom de som underviser, veileder og forsker i feltet. Kvalitet skapes lokalt og er kulturavhengig, samtidig som styringsforventninger og rammebetingelser påvirker både studier, forskning og arbeidsbetingelser.

Hva forsker vi på?

Forskergruppen utforsker grunnleggende spørsmål knyttet til høyere utdanning sitt tydelige samfunnsoppdrag, der meningsskaping og læring for både studenter og ansatte er sentralt. Ambisjonen er å bidra med ny kunnskap om høyere utdanning, og til utvikling av høyere utdanning som forskningsfelt.

Mer om forskergruppen