English version of this page
Karin Boson

Karin Boson

Førsteamanuensis

E-post
karin.boson@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 00 55
Mobilnummer
+47 941 73 597

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum