English version of this page
Yuliya Chernykh

Yuliya Chernykh

Førsteamanuensis

E-post
yuliya.chernykh@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 44

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Forskergrupper

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum