English version of this page
Yngve Troye Nordkvelle

Yngve Troye Nordkvelle

Professor

E-post
yngve.nordkvelle@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 86
Mobilnummer
+47 414 78 838

Utdanningsavdelingen
Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet
Studiested Lillehammer

Kort om

Yngve Troye Nordkvelle er professor i pedagogikk og seksjonsleder for universitets- og høgskolepedagogikk og kvalitet ved HINN. Hans forskning har dreid seg om samfunnsfag i skolen og kritiske studier av hvordan lærebøker beskriver det globale samfunnet. Han har arbeidet mye med fleksibel utdanning og bruk av medier i undervisning. Han har vært styremedlem av Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF på nordisk, NERA på engelsk), redaktør av det norske universitetspedagogiske tidsskriftet Uniped (fra 2007-2014), og redaktør av Seminar.net - et open access-tidsskrift fra 2005. Han er fortsatt medlem av redaksjonskomiteen for Uniped og har hatt en rekke verv i nasjonale og internasjonale nettverk i det pedagogiske området. I 2005 fikk han "Det Ahlströmska priset", for å ha skrevet den beste artikkelen av en nordisk pedagogisk forsker i perioden 2003-2005. Prisen deles ut av NFPF/NERA. Yngve er også internasjonal mentor for FinEd – The Finnish Multidisciplinary Doctoral Training Network on Educational Sciences.

Se her for Cristin-registrerte aktiviteter

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum