English version of this page
Vidar Brobakken

Vidar Brobakken

Høgskolelektor

E-post
vidar.brobakken@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 73

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Kort om

Vidar Brobakken er jurist og advokat. Han har emneansvar og underviser i fagene erstatningsrett og skatterett på bachelorstudiet i jus. Tidligere han hatt emneansvar for faget forvaltningsrett på bachelorstudiet i jus, og han underviser og har emneansvar for videreutdanning i forvaltningsrett for NAV ansatte. Vidar har mer enn 25 års erfaring fra egen advokatvirksomhet, og han har vært tingrettsdommer. Hans forskningsinteresser er knyttet til erstatningsrett, særlig profesjonsansvar, og skatterett.   

Forskergrupper

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum