English version of this page

Trygve Beyer Broch

Førsteamanuensis

E-post
trygve.broch@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 02 61

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for folkehelse
Studiested Elverum, Rom 4L3333

Kort om

Trygve B. Broch underviser i kultur-sosiologiske tilnærminger til fysisk aktivitet, kropp og folkehelse ved Folkehelse- og idretts-vitenskapelig institutt, ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HINN. Han er tilknyttet Center for Cultural Sociology ved Yale University og The Moscow Culture Workshop ved HSE Moscow Center for Cultural Sociology. Han er del av The Civil Sphere Working Group og av redaksjonen i tidsskriftet Gender & Society. Broch sine hovedinteresser er knyttet til samfunnets kulturelle dimensjoner. Hans undervisning og forskning preges av menings-sentrerte tilnærminger til tema som fysisk aktivitet, mental helse, kjønn, sosial ulikhet og ungdoms demokratiske ønsker og omgivelser

I 2020, publiserte Broch  A performative feel for the game. How meaningful sports shape gender, bodies and social life (Palgrave Macmillan). Her benyttes det kultur-sosiologiske perspektivet som utarbeides ved CCS-senteret ved Yale University, performance-teori, samt antropologisk og sosiologisk teori generelt. Boken viser hvordan idrett gjør det mulig å teste, å leke med og å sette spørsmålstegn ved sosial ulikhet og hierarkier. Broch’s pågående forskning retter fokus mot hvordan koder, myter og historier genererer samhold og tiltrekningskrefter når barn og ungdom manøvrerer økende sosial ulikhet, foranderlighet og en modernitet i krise.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Besøksadresse

Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112, N-2406 Elverum
Rom 4L3333
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum