English version of this page
Thomas Rønning

Thomas Rønning

Høgskolelektor

E-post
thomas.ronning@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 70

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Publikasjoner

 • Rønning, Thomas (2022). HR-2022-563-A. Urimelig høyt advokatsalær. Avtaletolkning og utfylling av salæravtale. Bransjenormer og bakgrunnsrett. RGA 3.3.1. Condictio indebiti. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 24(2).
 • Rønning, Thomas & Bråthen, Gina (2022). HR-2021-2532-A. Arbeidsgivers trekk i lønn for påstått feilutbetaling (motregning). Tolkning av arbeidsavtale med klausul om lønnstrekk. Tilbakebetaling. Condictio indebiti. Dissens 4-1. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 24(1).
 • Rønning, Thomas (2021). Condictio indebiti – en kommentar til Oskar Otterstrøm. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(1), s. 58–69. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-01-06.
 • Rønning, Thomas (2020). Tilbakebetalingskrav. Skylddelingsregelen. Folketrygdloven § 22-15 og samordningsloven § 29. Condictio indebiti. HR-2020-1194-A. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(3), s. 27–29.
 • Rønning, Thomas (2020). Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Syden-pensjonister". Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 18(3-4), s. 210–254. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2020-03-04-03.
 • Rønning, Thomas (2020). Lovvalg familierett. Ektefellebidrag, kvalifikasjonsspørsmål. HR-2019-2420-A. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), s. 12–14.
 • Rønning, Thomas (2019). Lovvalg i kontraktsretten. Kommentar til Høyesteretts dom av 18. oktober 2019 (HR-2019-1929-A) . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 21(4), s. 14–16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønning, Thomas (2022). Ph.d.-presentasjon: Den ulovfestede læren om condictio indebiti.
 • Rønning, Thomas (2022). Manuduksjon pengekravsrett.
 • Rønning, Thomas (2022). Problematisk at Høyesterett ikke klargjør hvilket rettsgrunnlag de bygger en privatrettslig tilbakebetalingsplikt på. Advokatbladet. ISSN 0801-3020.
 • Rønning, Thomas (2021). Midtveisevaluering: Den ulovfestede læren om condictio indebiti.
 • Rønning, Thomas (2021). Den ulovfestede læren om condictio indebiti.
 • Rønning, Thomas (2018). Ugrunnet vinning i obligasjonsretten.
 • Rønning, Thomas (2017). Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister".
 • Rønning, Thomas (2016). Skifte av norsk statsborgers dødsbo i Spania.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum