English version of this page
Svein Barene

Svein Barene

Postdoktor

E-post
svein.barene@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 19

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for folkehelse
Studiested Elverum, Rom 4L3305

Kort om

Svein Barene er for tiden postdoktor ved institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, og har vært ansatt ved Høgskolen i Innlandet (INN) siden november 2013. Han er utdannet faglærer i kroppsøving og idrett ved INN, og har hovedfag i idrettsbiologi fra Norges idrettshøgskole. Barene er videre sertifisert fotballtrener og personlig trener/fitness instruktør. 

Etter totalt 15 års undervisningserfaring som hhv. kroppsøvingslærer og kontaktlærer på idrettsfag i videregående skole, og som høgskole-/universitetslektor i UH-sektoren, fullførte han i 2014 sin doktorgrad i idrett ved Københavns Universitet hvor han disputerte over avhandlingen "Soccer and Zumba as health promotion among female hospital employees: Effects of a randomized controlled workplace intervention trial".

Før han tiltrådde som postdoktor høsten 2021, hadde Barene primært ansvar som hhv. studieprogramansvarlig for bachelorprogrammet i folkehelsearbeid og som instituttleder- og seksjonsleder for fagenheten folkehelse.


Forskningsinteresser

  • Helsefremmende effekter av fysisk aktivitet 
  • Utvikling av effektive treningsintervensjoner tilpasset ulike målgrupper for vedvarende deltakelse
  • Utholdenhets- og styrketrening
  • Treningsledelse og tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike målgrupper

Du kan lese mer om Barenes forskningsaktivitet her: ResearchgateSciProfilesORCID eller Cristin.

Adresser

Besøksadresse

Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112, N-2406 Elverum
Rom 4L3305
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum