Ragnhild Holmen Bjørnsen

Ragnhild Holmen Bjørnsen

Høgsk-/øvingslærer

E-post
ragnhild.bjornsen@inn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum