English version of this page
Marthe Maritsdatter Granlund

Marthe Maritsdatter Granlund

Stipendiat

Ph.d.-stipendiat i traumepsykologi

E-post
marthe.granlund@inn.no
Mobilnummer
+47 411 21 912

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for psykisk helse og rehabilitering
Studiested Elverum, Rom 4L3331

Kort om

Mitt doktorgradsprosjekt skal undersøke forekomst av trippel stress blant personell i beredskapsorganisasjoner, dets kort- og langsiktige helsemessige konsekvenser, betydningen av organisasjonskultur for mestring av stress og hvordan organisasjonene ivaretar personell med stressrelaterte helseplager og/ eller utfordringer, samt personellets opplevelser med møte med helsevesenet. 

Jeg har en bachelorutdanning i sosialt arbeid, videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse, og en mastergrad i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Videre har jeg bakgrunn fra personellforvaltning, -oppfølging og -ivaretakelse fra både Forsvaret og Sivilforsvaret, og da spesielt knyttet til personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Videre har jeg noe erfaring innen krisehåndtering fra både Forsvaret og Justis- og beredskapsdepartementet, samt helse- og sosialfaglig arbeid.

Adresser

Besøksadresse

Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112, N-2406 Elverum
Rom 4L3331
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum