Traumeforskning

Innen forskningsområdet traumer ønsker vi å vise innovasjon både i utvikling av behandlingsformer og evaluering av disse, men vil også være i front i utvikling av teknologi knyttet til behandling og forskning.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Forskningsgruppa på traumer ved Høgskolen i Innlandet (Foto: HINN)

Forskningsgruppa på traumer ved Høgskolen i Innlandet (Foto: HINN)

Mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser kan slite med alvorlige stressreaksjoner og ettervirkninger i lang tid etterpå med risiko for uførhet og psykisk uhelse.

Det mangler forskning på effekten av fullverdig og helhetlig integrert behandling og på hvilke elementer i behandlingen som har størst effekt.

Hva forsker vi på?

Et overordnet mål for traumeforskningsgruppen er derfor å studere effekten av å gi et helhetlig tilbud til mennesker som opplever kriser over tid på livskvalitet og evne til å opprettholde et mer «normalt» liv etter behandlingen.

Mer om forskergruppen

Et av områdene som gruppen er særlig opptatt av er betydningen av daglige gleder og bekymringer (hassels and uplifts), og hvordan dette påvirkes av behandling og over tid. Et annet område er endringer i opplevelsen av mestring og mening før og etter behandling. Gruppen er også opptatt av endringer i somatisk helse og ernæring knyttet til traumatiske opplevelser.

Traumeforskningsgruppen har et nært samarbeid med Friskstiftelsen som er et behandlingstilbud til mennesker som har opplevd alvorlige traumatiske hendelser.

Alle pasienter gjennomgår et batteri med tester både ved starten, under og etter oppholdet. I tillegg samarbeider vi med SMISO senter i Innlandet.

Pågående prosjekter

Leder og kontaktperson

Medlemmer