Marius Kjønsberg

Høgskolelektor

E-post
marius.kjonsberg@inn.no
Telefonnummer
+47 62 54 16 19
Mobilnummer
+47 909 19 903

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Evenstad vilt- og næringssenter
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum