English version of this page

Lucrezia Gorini

Seniorrådgiver

E-post
lucrezia.gorini@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 01 11
Mobilnummer
+47 476 78 822

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet for forskningsadministrasjon
Studiested Hamar

Forskergrupper

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum