Norsk versjon av denne siden

Lucrezia Gorini

Senior Adviser

Email
lucrezia.gorini@inn.no
Phone number
+47 62 43 01 11
Mobile number
+47 476 78 822

Faculty of education

Campus Hamar

Addresses

Postal Address

Inland Norway University of Applied Sciences
Postboks 400
2418 Elverum
Norway