English version of this page
Lisa Knatterud Wold

Lisa Knatterud Wold

Forsker

E-post
lisa.wold@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 00 97
Mobilnummer
+47 412 17 475

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

Lisa Knatterud Wold jobber som forsker ved Østlandsforskning på Lillehammer. Hun har en mastergrad i miljø-, ressurs- og utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun jobber med forskningsprosjekter og evalueringer med perspektiver innen integrering, likestilling og mangfold. For tiden arbeider hun med undersøkelsen Trygg integrering av LHBTIQ+-personer med fluktbakgrunn på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som avsluttes i oktober 2022. Videre jobber hun på oppdrag for Likestillingssenteret med en følgeevaluering av kurset Bevisste utdanningsvalg. Kurset gir lærere og elever kunnskap om og verktøy til refleksjon om kjønn, normer og utdanningsvalg, og er en tidlig innsats for å oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet. Hun har nylig avsluttet et prosjekt på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet som så på likestilling i maritim næring. Lisa har erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hun har tidligere jobbet i forvaltningsrevisjonsavdelingen i Riksrevisjonen, og i ideas2evidence, der hun arbeidet med utredninger innenfor høyere utdanning og integrering. Hun har også jobbet for Leger uten grenser i en rekke prosjektland. 

Lenke til Lisa Knatterud Wold i Cristin og Linkedin

Publikasjoner

  • Bråtå, Hans Olav; Skarli, Jim Broch; Tholstrup, Line Marie & Wold, Lisa Knatterud (2022). Evaluering av Ny velferd 2040. Strategisk plan for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Østre Toten kommune. Høgskolen i Innlandet. ISSN 978-82-8380-340-2.
  • Akin, Deniz; Wold, Lisa Knatterud & Lauritzen, Tonje (2022). “Så da laga vi oss rett og slett en turnus”. Arbeidsdeling i hjemmet under koronapandemien. Høgskolen i Innlandet.
  • Wold, Lisa Knatterud (2021). Et løft for maritim profesjonsutdanning. Evaluering av MARKOM2020. ideas2evidence.
  • Nordhagen, Inger; Hanna, Jones; Wold, Lisa Knatterud; Dahle, Malin & Tostensen, Arne (2020). Strengthening partnerships with HEIs in the Global South. An evaluation of the NORPART programme 2015/16-2020. ideas2evidence.
  • Nordhagen, Inger C. & Wold, Lisa Knatterud (2018). Muligheter og hindringer for økt studentmobilitet til Kina. ideas2evidence. ideas2evidence-rapport 4:2018 .
  • Lerfaldet, Hilde; Wold, Lisa Knatterud & Høgestøl, Asle (2017). Flere i arbeid med Jobbsjansen. En kunnskapsoppsummering av Jobbsjansen i perioden 2005-2016. ideas2evidence.
  • Wold, Lisa Knatterud (2007). Gender relations and household livelihood security in Lake Kariba fishing communities, Zambia. Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum