English version of this page
Lilja Palovaara Søberg

Lilja Palovaara Søberg

Førstelektor

E-post
lilja.soberg@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 00 76
Mobilnummer
+47 900 26 982

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for folkehelse
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum