English version of this page
Kristin Larsen

Kristin Larsen

Prosjektleder

E-post
kristin.larsen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 03
Mobilnummer
+47 996 41 654

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum