Digital sikkerhetskultur

I dette studiet lærer du om å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med NorSIS. 

Studiested
Lillehammer
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på. I dag er en virksomhets verdier i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt. Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Denne informasjonen behandler vi på forskjellig måte, men en felles utfordring er å sørge for at det bare er de som skal ha tilgang på informasjonen som har det. Dette handler om å forstå både muligheter og trusler koblet til informasjonsflyt og prosesser. Trusler kan ramme virksomheten dersom informasjonssikkerhet ikke tas på alvor. Virksomheter må bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Dette studiet har som mål at deltakerne skal kunne utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.
    
Målgruppe

Studiet er relevant for de som trenger økt kompetanse på cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Andre aktuelle målgrupper er aktører i privat og offentlig sektor som har cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt. Ledere som forvalter IKT-systemer, systemeiere, innkjøpere eller andre med ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon, er også aktuelle for studiet.

  
Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:
Cybersikkerhet

1. Innføring i cybersikkerhet
2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
3. Den menneskelige faktoren

Digital sikkerhetskultur

1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
2. Organisasjonslæring for atferdsendring
3. Utvikling av digital sikkerhetskultur
    
Det gjennomføres 2 samlinger ved studiested Lillehammer. Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser, og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal.
 

Samlingsdatoer

21.-22. september 2021
18. januar 2022

Studiet er nettstøttet og digitale læringsressurser og dialogfora er tilgjengelig via en felles nettportal. Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke.

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 19.500.- I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig