English version of this page
Jill Tove Buseth

Jill Tove Buseth

Førsteamanuensis

E-post
jill.buseth@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 77 15

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for samfunnsfag, religion og filosofi
Studiested Hamar, Rom 2P208

Kort om

Jill Tove Buseth har bakgrunn innenfor internasjonale miljø- og utviklingsstudier, og har blant annet forsket på nord/sør-problematikk, global utvikling, miljødiskurser, det grønne skiftet, politisk økologi, utdanning for bærekraftig utvikling, tverrfaglighet, naturressursforvaltning og bærekraftig utvikling - i stor grad i afrikansk kontekst. Hun skrev doktorgradsavhandling om globale diskurser knyttet til grønn økonomi med fokus på et jordbruksinvesteringsprogram i Tanzania og har erfaring med diskursanalyse og kvalitative studier. Hun underviser i samfunnsgeografi på grunnskolelærerutdanningen og lektorprogrammet/ årsstudiet i samfunnsfag, og er leder for forskergruppen GLOBE. 

Prosjekter

Publikasjoner

 • Buseth, Jill Tove (2020). Narrating Green Economies in the Global South. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. s. 1–23. doi: 10.1080/08039410.2020.1858954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergius, Mikael & Buseth, Jill Tove (2019). Towards a green modernization development discourse: The new green revolution in Africa. Journal of political ecology. ISSN 1073-0451. 26(1), s. 57–83. doi: 10.2458/v26i1.22862. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buseth, Jill Tove (2017). The green economy in Tanzania: from global discourses to institutionalization. Geoforum. ISSN 0016-7185. 86, s. 42–52. doi: 10.1016/j.geoforum.2017.08.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Benjaminsen, Tor A; Alinon, Koffi; Buhaug, Halvard & Buseth, Jill Tove (2012). Does climate change drive land-use conflicts in the Sahel? Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 49(1), s. 97–111. doi: 10.1177/0022343311427343.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vestad, Bente Knippa & Buseth, Jill Tove (2022). Perspektiver på partnerskap om tverrfaglig arbeid – student, lærer og lærerutdannerperspektiv.
 • Øyehaug, Anne Bergliot; Buseth, Jill Tove & Martinsen, Marianne (2022). Lærerutdanneres tanker om tverrfaglig undervisning.
 • Buseth, Jill Tove (2021). Netto null eller bare tull? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Buseth, Jill Tove (2021). Samisk reindrift og konflikter rundt naturressurser: panelsamtale.
 • Buseth, Jill Tove (2018). Et grønt skifte må svi. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Buseth, Jill Tove (2018). Kunnskap om regnskogmilliardene. Hamar arbeiderblad.
 • Buseth, Jill Tove & Bergius, Mikael (2018). Towards a green modernization development discourse: the new green revolution in Africa.
 • Buseth, Jill Tove (2018). The green economy in Tanzania: from global discourses to institutionalization.
 • Bergius, Mikael; Buseth, Jill Tove; Benjaminsen, Tor A & Widgren, Mats (2017). Den norske selvgodhet. NRK Ytring.
 • Buseth, Jill Tove & Bergius, Mikael (2017). Småbrukerne blir tapere. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Buseth, Jill Tove (2017). The green economy in Tanzania: from global discourses to institutionalization.
 • Bjergene, Liv Røhnebæk & Buseth, Jill Tove (2016). "-Må se på motivene bak". [Internett]. forskning.no.
 • Buseth, Jill Tove (2016). "Large-scale agricultural growth initiatives as green economy implementation on the ground".
 • Buseth, Jill Tove (2016). "Towards implementing a green economy in Tanzania? Discourses and realities of SAGCOT and the EcoEnergy ltd. sugar plantation in Bagamoyo, Tanzania".
 • Buseth, Jill Tove (2016). "The bricolage of the green economy: from global discourses to institutional implementation in Tanzania".
 • Buseth, Jill Tove (2016). "Illusjonen om det grønne skiftet". Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Buseth, Jill Tove (2016). "Grønn økonomi og utvikling". Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Buseth, Jill Tove (2019). Navigating the Landscapes of 'Green': Policies, Discourses and Institutionalizations of the Green Economy in the Global South. Norwegian University of Life Sciences (NMBU). ISSN 9788257516185. 2019(58).

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Besøksadresse

Midtbyen Park
Skoleveien 4, 2318 Hamar
Rom 2P208
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum