English version of this page
Ingrid Bårdsdatter Bakke

Ingrid Bårdsdatter Bakke

Postdoktor

E-post
ingrid.bardsdatter.bakke@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 16

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for veiledningsstudier
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum