English version of this page
Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad

Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad

Førstelektor

E-post
ingeborg.flagstad@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 26

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for psykologi
Studiested Lillehammer

Kort om

Akademiske interesser

For tiden holder jeg på med doktorgrad med tema grønne endringer i organisasjoner. Phd-prosjektet er tredelt:

  • Utvikle en ny systemteori for grønne endringer i organisasjoner.
  • Studere gründeres rolle i etableringen av grønne organisasjoner.
  • Studere hvilke faktorer som er avgjørende for etableringen av et grønt organisasjonsklima.

Forskningsteam

Jeg er en del av forskningsgruppen for miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet og forskningsgruppen for kultur- og samfunnspsykologi på Psykologisk Institutt UiO.

Bakgrunn

Utdannet cand.polit. i psykologi fra NTNU med spesialisering i sosial- og organisasjonspsykologi og utdannet psykodramaleder fra Morenoinstituttet. Har tidligere jobbet som universitetslektor på Psykologisk Institutt ved UiO og driver gården Flagstad Østre. På HiNN har jeg undervist i sosialpsykologi og utviklingspsykologi på bachelorstudiet i psykologi. Er nå studieprogramansvarlig for mastergraden i miljøpsykologi, har ansvar for masteroppgaver og underviser i anvendt gruppepsykologi, ledelse og grønne endringer. Har ansvar for organiseringen av den årlige miljøpsykologikonferasen på Lillehammer. Har vært opptatt av hvordan man kan etablere et godt læringsmiljø blandt studentene gjennom oppstartsseminar med bruk av teknikker for relasjonsbygging, tillit og aksjonsmetodikk.

Verv

Ekspertområder

Sosialpsykologi, miljøpsykologi, organisasjonspsykologi, bærekraft, grønne endringer, organisasjonsendringer og gruppepsykologi - herunder; teamutvikling, teamroller, ledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Læringsmiljø, læringsklima, relasjonsbygging og tillit i høyere utdanning.

Nyeste publikasjon

The Process of Establishing a Green Climate: Face-To-Face Interaction between Leaders and Employees in the Microsystem

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum