English version of this page
Henning Bueie

Henning Bueie

Førstelektor

E-post
henning.bueie@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 32

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomifag
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum