English version of this page

Hege Eikeland Tjomsland

Førsteamanuensis

E-post
hege.tjomsland@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 01 18

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for folkehelse
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum