English version of this page
Gunhild Tomter Alstad

Gunhild Tomter Alstad

Prodekan utdanning

E-post
gunhild.alstad@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 77 75
Mobilnummer
+47 415 24 143

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet for utdanningsadministrasjon
Studiested Hamar, Rom 2A114

Kort om

Jeg er førsteamanuensis i norsk og disputerte i 2014 på avhandlingen  Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiserI fagkretsen min inngår fagene historie, kulturvern, nordisk språk- og litteraturvitenskap, flerkulturell forståelse, KRLE og offentlig styring og ledelse. Jeg har undervist i språkemner i lærerutdanninga og på etter- og videreutdanning siden 2005. I perioden 2010-2012 var jeg sekretær for rammeplanutvalg for ny nasjonal førskolelærerutdanning, og senere (2017-2018) har jeg vært medlem i en av faggruppene som reviderte nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (språk, tekst og matematikk). I 2020-2021 har jeg vært sekretær for rammeplanutvalget som reviderte forskriften for rammeplan for barnehagelærerutdanning. 

Jeg har erfaring som gjesteredaktør for det internasjonale tidsskriftet  Language Awareness (2015), som medredaktør i tidsskriftet  NOA - norsk som andrespråk fra 2014-2019 og som gjesteredaktør for barnehageforskningstidsskriftet EECERj i 2021Jeg har inntil nylig vært leder det internasjonale forskernettverket " Multilingual Childhoods" og sitter som medlem i styringsgruppa for forskergruppa « Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom (UBB)» ved Karlstads universitet, Sverige. For tiden leder jeg forskningsgruppa "Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster" sammen med Lise Iversen Kulbrandstad. 

Mine forskningsinteresser er språkdidaktikk i barnehage og barnehagelærerutdanning, og da spesielt knyttet til tema som norsk som andrespråk, flerspråklighet og gryende skriftspråksutvikling. I arbeidene som jeg har publisert, har jeg vært spesielt opptatt av hvilke syn på språk som kommer til uttrykk i barnehagelæreres profesjonsutøvelse, i politiske styringsdokumenter og i barnehagelærerutdanningas kunnskapsgrunnlag. Jeg har erfaring som studieleder for barnehagelærerutdanningen og er nå prodekan utdanning ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. 

 

Adresser

Besøksadresse

Nils Hertzbergs Hus (Hovedbygg fløy A – eldste del)
Holsetgata 31, N-2318 Hamar
Rom 2A114
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum