English version of this page

Gry Sagmo Aglen

Høgskolelektor

E-post
gry.aglen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 72 29
Mobilnummer
+47 906 24 960

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Studiested Hamar, Rom 2M112C

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum