English version of this page
Catharina Pedersen

Catharina Pedersen

PhD Stipendiat

E-post
catharina.pedersen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 94

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Studiested Lillehammer

Kort om

Catharina Pedersen er PhD stipendiat ved doktorgradsprogrammet Helse og Velferd (HELVEL). Hun er utdannet vernepleier med en master i folkehelsevitenskap fra NMBU. I masteroppgaven skrev hun om livskvalitet hos jegere i Norge, med fordypning i teorier om livskvalitet, knyttethet til naturen og sosial støtte. Hun har videreutdanning i helserett, spesialpedagogikk, psykiske lidelser og utviklingshemning samt intro til dyreassisterte intervensjoner. 

Catharina Pedersen sitt doktorgradsprosjekt har som formål å utforske selvopplevd livskvalitet hos unge voksne med Downs syndrom. Hensikten er å avdekke områder som påvirker livskvaliteten og at vi på denne måten kan få kunnskap som kan bistå i forebyggende og helsefremmende faktorer for god livskvalitet hos unge voksne med Downs syndrom. 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum