English version of this page

Funksjonshemming og deltakelse

Forskning om funksjonshemming på HINN har en tverrfaglig profil og en bredde som representerer vernepleie, pedagogikk, idrettssosiologi, filosofi og ergoterapi.

Tilhørighet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Fagområde:
Helse, idrett og velferd

Forskning om funksjonshemming på HINN har en tverrfaglig profil og en bredde som representerer vernepleie, pedagogikk, idrettssosiologi, filosofi og ergoterapi.

Gruppen bidrar i kunnskapsutviklingen innen funksjonshemmingsfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Hva forsker vi på?

Sentrale forskningstemaer har vært knyttet til funksjonshemmedes rett til deltakelse og medbestemmelse i eget liv, samt inkludering på ulike samfunnsarenaer og livsområder. Flere studier er knyttet til og inkluderer barn og unge med utviklingshemming. 

Mer om forskergruppen

Forskning om funksjonshemming er et forskningsområde der HINN gjennom flere år har bidratt til kunnskapsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Forskere fra HINN var sentrale i etablering og ledelse av Norsk Nettverk om forskning om funksjonshemming (NNFF) i 2004, og i  det nordiske nettverket (NNDR) om forskning om funksjonshemming.

Representanter fra HINN har sittet i styret helt siden nettverket ble etablert. HINN arrangerte den første nasjonale konferansen i 2004, og igjen i 2014. HINNs medlem i styret er pt. Roald Undlien.

Eksempler på forskningstemaer

 • Inkludering på ulike samfunnsområder, skole og arbeid
 • Inkludering og deltakelse på fritid
 • Retten til medvirkning og involvering

Prosjekter

 • Rethinking work inclusion for people with intellectual disabilities. NFR-finansiert prosjekt I samarbeid med Universitetet I Nord-Norge, NTNU, Universitet I Reykjavik, Universitet I Sør-Øst Norge og Høgskolen I Innlandet.
 • Empowerment i börnehøjde (ph.d.-prosjekt BUK)
 • Utvikling av kartleggingsinstrumentet AktiveDeg2 (ph.d.-prosjekt, BUK)
 • Døvblindfødte
 • Langtidsstudie – Oppvekst med Down syndrom
  • Ferdighetsutvikling
  • Overgang barnehage til skole
  • Inkludering og samhandlingsmønstre i skolen
  • Skoleforløp
  • Deltakelse på fritid
  • Vennskap og sosial deltakelse
  • Overgang til arbeid
  • Overgang til voksenliv (ph.d-.prosjekt, BUK)
  • Psykisk helse (utlyst ph.d.-prosjekt)

Ph.d.-avhandlinger

 • 2020: Roald Undlien. «We just knew that we had to be part of it” – The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation.
 • 2019: Øyvind I. M. Snipstad. Ways to be a person: How schools contribute to ‘making up’ intellectual disabled pupils.