English version of this page

Barbara Zimmermann

Professor

E-post
barbara.zimmermann@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 70

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt for skog- og utmarksfag
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum