English version of this page

LARGE

Store arter trenger mye energi, og dermed har de ofte en sterk påvirkning på økosystemer. Det fører til konflikter med menneskelige interesser.

Tilhørighet:
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fagområde:
Natur, biologi og miljø
Bjørner.
Foto: HINN/INN University

Forskningsgruppen LARGE har som mål å produsere kunnskap som gir støtte til en bærekraftig forvaltning av store arter og reduserer konflikter relatert til vilt. Dette vil vi oppnå gjennom

  • Gjennomføre vitenskapelige studier på store arter og deres samspill med andre arter inkludert mennesker. Studiene skal være relevante for forvaltning og bevaring av arter.
  • Evaluere forvaltningstiltak som er rettet mot store arter og interessekonflikter rundt disse.
  • Sammenstille og formidle vitenskapelig kunnskap om store arter til forvaltningen, vitenskapen og allmennheten.
  • Integrere studenter på alle utdanningsnivåer i våre aktiviteter og prosjekter

Store arter

Å være stor koster mye energi, men det er også mange fortrinn med å være stor.

Store arter kommer ofte best ut i for eksempel predasjon og konkurranse, da de kan forsvare seg og jage vekk mindre arter. Men det høye energiforbruket gjør at de store artene ofte konkurrerer med menneskene om felles ressurser og plass. Her er i mest tapere, delvis fordi de er i mindretall. Husdyr utgjør 60% og menneskene 34% av all pattedyrbiomasse på kloden, mens ville pattedyr utgjør kun 4%.

Store arter er også utsatt fordi de er ettertraktede troféer eller oppfattes som skadegjørere. Forvaltningen av store arter utgjør en stor utgift i miljøforvaltningen, både når det gjelder store rovdyr og klauvvilt.

Hva forsker vi på?

Vår forskningsgruppe LARGE har spisskompetanse i problemstillinger rundt store arter og jobber med flere prosjekter rundt sameksistens av vilt og mennesker.

Mer om forskergruppen

Eksempler for forskningsprosjekter

Nettverk

Samarbeidspartnere