LARGE

Store arter trenger mye energi, og dermed har de ofte en sterk påvirkning på økosystemer. Det fører til konflikter med menneskelige interesser.

Elg. (Foto: HINN)

(Foto: HINN)

Forskningsgruppen LARGE har som mål å produsere kunnskap som gir støtte til en bærekraftig forvaltning av store arter og reduserer konflikter relatert til vilt. Dette vil vi oppnå gjennom

 • Gjennomføre vitenskapelige studier på store arter og deres samspill med andre arter inkludert mennesker. Studiene skal være relevante for forvaltning og bevaring av arter.
 • Evaluere forvaltningstiltak som er rettet mot store arter og interessekonflikter rundt disse.
 • Sammenstille og formidle vitenskapelig kunnskap om store arter til forvaltningen, vitenskapen og allmennheten.
 • Integrere studenter på alle utdanningsnivåer i våre aktiviteter og prosjekter

Store arter

Å være stor koster mye energi, men det er også mange fortrinn med å være stor.

Store arter kommer ofte best ut i for eksempel predasjon og konkurranse, da de kan forsvare seg og jage vekk mindre arter. Men det høye energiforbruket gjør at de store artene ofte konkurrerer med menneskene om felles ressurser og plass. Her er i mest tapere, delvis fordi de er i mindretall. Husdyr utgjør 60% og menneskene 34% av all pattedyrbiomasse på kloden, mens ville pattedyr utgjør kun 4%.

Store arter er også utsatt fordi de er ettertraktede troféer eller oppfattes som skadegjørere. Forvaltningen av store arter utgjør en stor utgift i miljøforvaltningen, både når det gjelder store rovdyr og klauvvilt.

Vår forskningsgruppe LARGE har spisskompetanse i problemstillinger rundt store arter og jobber med flere prosjekter rundt sameksistens av vilt og mennesker.

Forskergruppa

Professor
E-post
barbara.zimmermann@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 70

 • Associate professor Petter Wabakken
 • Associate professor Ane Eriksen
 • Associate professor Karen Marie Mathisen
 • Associate professor Olivier Devineau
 • Associate professor Kristin Gangås
 • Senior advisor  Kaja Johnsen
 • Head of Department Morten Tofastrud
 • R&D Senior advisor Lucrezia Gorini
 • Moose Centre Madlaina Bichsel
 • PhD candidate  Kristoffer Nordli
 • Technician Erling Maartmann
 • Technician Thomas Vogler
 • PhD candidate  Anne Loosen
 • PhD candidate  Giorgia Ausilio
 • PhD candidate  Magnus Barmoen
 • PhD candidate Mélanie Spedener
 • PhD candidate Theresa Kirchner
 • Master and bachelor students

Du får tilgang til gruppens medlemmer gjennom å bruke HINNs søketjeneste finn-en-ansatt.

Eksempler for forskningsprosjekter

Samarbeidspartnere

Publisert 18. juni 2021 15:16 - Sist endret 14. okt. 2021 13:17