Anne Sigfrid Grønseth

Professor

E-post
anne.gronseth@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 01

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum