English version of this page
Aleksander Bern

Aleksander Bern

Forsker

E-post
aleksander.bern@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 32
Mobilnummer
+47 473 09 021

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

Aleksander Bern er samfunnsgeograf med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hans avhandlingen handlet om arkitektkonkurranser og hvilke funksjoner og hvilen nytte de kan ha i planlegging. Den ser på hva arkitekturkonkurransene gjør med mulighet for medvirkning og hvordan de brukes i politiske prosesser. Bern er også spesialist på geografiske informasjonssystemer innen samfunnsforskning. Han har mye erfaring med kompliserte datasett, som for eksempel matrikkeldata, og har tidligere jobbet som matrikkelfører og innen kommuneplanlegging. 

Forskningsinteresser er by- og regional utvikling og planlegging, arkitektur, urbanisme og urbanisering, representasjoner, demokrati og deltakelse, digitalisering og sosial bærekraft.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum