Yvonne Fritze

Yvonne Fritze

Førsteamanuensis

E-post
yvonne.fritze@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 17

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum