English version of this page
Vegard Vålnes Meland

Vegard Vålnes Meland

Prosjektleder

E-post
vegard.meland@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 41
Mobilnummer
+47 941 89 188

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Vegard Meland arbeider som prosjektleder ved Senter for Livslang Læring – LUP. Han har allmennlærerutdanning, lederutdanning og master i pedagogikk. En master der han har forsket på hvordan lærere og skoleledere utvikler praksiser sammen med nettbasert støtte.

Han har jobbet mye med skolebasert kompetanseutvikling, profesjonelle læringsfellesskap, læreplanforståelse og vurdering. Vurdering og vurderingspraksiser er det som har hatt hovedfokus i hans arbeid, spesielt etter innføring av nytt læreplanverk og endret vurderingsforskrift. Han bidrar også aktivt inn i som partner for kommuner og fylker i desentralisert kompetanseutvikling.

Meland har også hatt en sentral rolle i utvikling av nettbaserte kurs og kompetansepakker, blant annet for Utdanningsdirektoratet, Norsk Kulturskoleråd og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I 2018 fikk han sammen med Egil W. Hartberg prisen «Årets nettpedagog» for innovativ læring. En pris som deles ut av Fleksibel utdanning Norge.

Se publikasjoner i Cristin.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum