English version of this page
Torunn Synnøve Skjærstad

Torunn Synnøve Skjærstad

Stipendiat

Engelsk litteraturdidaktikk

E-post
torunn.skjarstad@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 72 48
Mobilnummer
+47 416 65 144

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for engelsk
Studiested Hamar, Rom 2C262

Kort om

Torunn Skjærstad har en bred utdanning som omfatter engelsk, historie, samfunnsfag, tysk, kunsthistorie, pedagogikk, fagdidaktikk og PPU fra Kingston University College, University College Cork, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Innlandet. Hun har jobbet som lærer i flere år ved ulike ungdomsskoler og videregående skoler og vært ansatt ved HINN siden 2014. Hun er nå stipendiat i engelsk litteraturdidaktikk og forsker på Historical Literacy and First World War texts in the English classroom in Norwegian Lower Secondary

Publikasjoner

  • Skjærstad, Torunn & Munden, Juliet Hilary (2022). First World War Poetry and Historical Literacy. I Kleppe, Sandra Lee & Sorby, Angela (Red.), Poetry and Sustainability in Education . Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-95575-5. s. 165–184. doi: 10.1007/978-3-030-95576-2_8.
  • Munden, Juliet Hilary & Skjærstad, Torunn Synnøve (2018). English Poetry in the Foreign Language Classroom: A study of Teacher Perspectives, Purposes, and Practices. I Kleppe, Sandra Lee & Sorby, Angela (Red.), Poetry and Pedagogy across the Lifespan: Within and Beyond Disciplines, Classrooms, and Contexts. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-90432-0. s. 255–276. doi: 10.1007/978-3-319-90433-7_13.

Se alle arbeider i Cristin

  • Skjærstad, Torunn (2022). Is there a place for First World War Poetry with LK20?
  • Skjærstad, Torunn (2019). Language in literary textual representations of the First World War: Developing historical literacy in the English language classroom in Norway.
  • Skjærstad, Torunn Synnøve & Munden, Juliet Hilary (2019). Young children's poetry in English language teaching.
  • Munden, Juliet Hilary & Skjærstad, Torunn Synnøve (2018). Poetry practices in the EFL classroom.
  • Skjærstad, Torunn Synnøve (2014). Blod og profitt. Levende Historie. ISSN 1503-4208. 9(1), s. 18–23.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Besøksadresse

Alf Prøysens Hus (Hovedbygg fløy C – nyeste del)
Holsetgata 31, N-2318 Hamar
Rom 2C262
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum