English version of this page
Tine Blom

Tine Blom

Førstelektor

E-post
tine.blom@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 54

HR-avdelingen
HR-avdelingen
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum