English version of this page
Thor Flognfeldt

Thor Flognfeldt

Førsteamanuensis

E-post
thor.flognfeldt@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 77

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum