English version of this page
Synnøve Arntzen

Synnøve Arntzen

Seniorrådgiver

E-post
synnove.arntzen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 64
Mobilnummer
+47 466 60 285

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Lillehammer

Kort om

Jeg er ansatt som pedagogisk rådgiver og rådgiver kvalitet.

Mine primære kompetanseområder er:

  • Pedagogisk bruk av digital teknologi
  • Innføring og bruk av Teams
  • Nettundervisning og utvikling av nettkurs
  • Synkron og asynkron undervisning og vurdering
  • Studentaktiv læring
  • Samstemt undervisning (Læringsutbytte, -aktivitet og vurdering)
  • Aktive læringsarealer
  • Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i undervisning

Profil i Cristin

LinkedIn

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum