English version of this page
Svenn-Arve Myklebost

Svenn-Arve Myklebost

Førsteamanuensis

E-post
svenn-arve.myklebost@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 72 78

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt for engelsk
Studiested Hamar, Rom 2C277

Kort om

Eg underviser i og forskar på engelsk litteratur og kultur, med eit fokus på tidlegmoderne tekstar og korleis dei blir representerte i vår tid. Eg er særskilt interessert i teikneserieversjonar av verka til William Shakespeare. Andre forskingsinteresser er kunsthistorie (og tilhøvet mellom visuell kunst og litteratur), multimodalitet, adaptasjonsstudiar, magi, esoterisme og okkultisme, og mykje anna.

Eg er leiar for eit forskingsnettverk, BVSN, og eg er redaktør for eit open-access, fagfellevurdert tidsskrift, EMCO.

Publikasjoner

 • Myklebost, Svenn-Arve (2018). Early modern visual-verbal esoteric imagery and the theatre: Julius Caesar 1.3. Nordic Journal of English Studies (NJES). ISSN 1502-7694. 17(1), s. 3–25. doi: 10.35360/njes.421.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2016). Comic Books and Manga. I Smith, Bruce R (Red.), The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare: The World's Shakespeare, 1660-Present. Cambridge University Press. ISSN 9780521113946. s. 1899–1905. doi: 10.1017/9781316137062.266.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2014). Literary Adaptations into Comic/Graphic Novel Form. The Literary Encyclopedia. ISSN 1747-678X.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2013). Shakespeare Manga: Early or Post-Modern? ImageTexT: Interdisciplinary Comics Studies. ISSN 1549-6732. 6(3).
 • Myklebost, Svenn-Arve (2013). Difference vs. Change: A Theory of Configuration. Early Modern Literary Studies. ISSN 1201-2459.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2013). Painted Devils and Samurai: Macbeth in Comics and Manga. I Sillars, Stuart (Red.), Shakespeare International yearbook. Ashgate. ISSN 9781472412539. s. 93–112. doi: 10.4324/9781315264257-7.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2012). Tristram Shandy: teikneserie, roman eller teikneserieroman? Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. ISSN 1891-5752. s. 87–98.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2010). By whatever name. Early Modern Culture Online (EMCO). ISSN 1892-0888. 1(1), s. 12–20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myklebost, Svenn-Arve (2008). Decoding the comics code and beyond. I Jenset, Gard Buen; Heggelund, Øystein Imerslund; Cardona, Margrete Dyvik; Wold, Stephanie Hazel & Didriksen, Anders Alvsåker (Red.), Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4--6, 2007. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-504-2. s. 227–238.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2008). Rebuilding Shakespeare: Manga. American, British and Canadian Studies Journal. ISSN 1841-1487. 11, s. 33–48.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Myklebost, Svenn-Arve (2022). Blog - BVShakespeareNet (updates 2022).
 • Myklebost, Svenn-Arve (2022). Pictures of Past Places: Representations of History in Shakespeare Comics.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2022). "On Art and History in Shakespeare Comics".
 • Myklebost, Svenn-Arve (2021). Blog - BVShakespeareNet (updates 2021).
 • Myklebost, Svenn-Arve (2021). Shakespeare, Nynorsk and the Nordic Spirit of Freedom: Henrik Rytter’s Shakespeare translations (1932-3).
 • Myklebost, Svenn-Arve (2019). The Imagination in Early Modern English Literature. . Renaissance Quarterly. ISSN 0034-4338. 72(1), s. 387–388. doi: 10.1017/rqx.2018.105..
 • Myklebost, Svenn-Arve (2018). Fagleg ansvarleg/arrangør for BVSN-konferanse i Venezia.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2018). ‘Do but look’ Adaptation and ways of seeing in King Lear.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2018). Editorial EMCO#4. Early Modern Culture Online (EMCO). ISSN 1892-0888. 4(1). doi: 10.15845/emco.v4i1.1514.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2018). Review: Katherine Eggert. Disknowledge: Literature, Alchemy, and the End of Humanism in Renaissance England. Early Modern Culture Online (EMCO). ISSN 1892-0888. 4(1). doi: 10.15845/emco.v4i1.1509.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2017). William Shakespeare. Utdjupingsartikkel. Allkunne.no.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2017). BVSN Conference Cambridge.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2017). Esoteric Imagery in Julius Caesar and Julius Caesar in Esoteric Imagery.
 • Myklebost, Svenn-Arve & Saunders, Timothy (2017). Literary Criticism Online Resource (LiCOR).
 • Myklebost, Svenn-Arve (2016). Roundtable on Teaching Shakespeare.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2016). Shakespeare in the Age of Disenchantment.
 • Myklebost, Svenn-Arve & Saunders, Timothy (2016). LiCOR: The Making of a Digital Teaching Resource.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2016). The Art of Memory and the Memory of Art: The Aesthetics of Memory.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2016). Yates and Shakespeare Adaptation.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2015). Early Modern Culture Online.
 • Myklebost, Svenn-Arve & Sillars, Stuart (2015). Boklansering: Shakespeare and the Visual Imagination. [Internett]. Universitetsbiblioteket i Bergen.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2015). Konsulentverksemd - allkunne.no.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2015). Conspiracy and the Canon.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2015). The Organist Conspiracy: Shakespeare as Treasure Map.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2015). Introduction: Florence Symposium on Editing. Early Modern Culture Online (EMCO). ISSN 1892-0888. 6, s. V–VII.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2014). Afterword. Early Modern Culture Online (EMCO). ISSN 1892-0888. 5, s. 89–92.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2014). Introduction. Early Modern Culture Online (EMCO). ISSN 1892-0888. 5, s. I–VIII.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2014). Shakespeare in Configuration: Presentasjon av avhandlingsarbeid.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2013). Adapsjon av Shakespeare til teikneserieformat.
 • Engelstad, Arne; Lian, Torun & Myklebost, Svenn-Arve (2013). Filmadapsjoner - fra perm til skjerm.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2011). The Gait of Meaning: Comics Gestures.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2011). Samurai Macbeth: “Painted Devils” in Sequence.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2011). The Meaning of Media and the Politics of Genre: Comedic and Tragic Shakespeare Comics.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2011). Cultural Amalgamations: Shakespeare Manga.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2010). In and out of Plays: Image-Text to Text-Image to Image-Text.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2010). Images of Words of Images.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2009). Framed: Image, Word and Meaning in Manga Shakespeare.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2008). Rebuilding Shakespeare: What Caliban Looks Like.
 • Myklebost, Svenn-Arve (2013). Shakespeare in Configuration. Models, Comics and Manga. University of Bergen. ISSN 978-82-308-2222-7.

Se alle arbeider i Cristin

Adresser

Besøksadresse

Alf Prøysens Hus (Hovedbygg fløy C – nyeste del)
Holsetgata 31, N-2318 Hamar
Rom 2C277
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum