English version of this page

Stephen Roderick Dobson

Professor

E-post
stephen.dobson@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 97

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksternt finansiert virksomhet
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum