English version of this page
Stein Antonsen

Stein Antonsen

Førstelektor

E-post
stein.antonsen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 04 53
Mobilnummer
+47 901 47 337

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomifag
Studiested Rena, Rom 3Ø209

Kort om

Stein Antonsen er førstelektor i regnskap. Han har sin utdannelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen med siviløkonomeksamen fra 1983 og høyere revisoreksamen fra 1984 og bevilling som statsautorisert revisor fra 1986. I perioden 1984 til 2013 arbeidet Antonsen innen ekstern revisjon.

Antonsen har forelest ved høgskolen siden ca. 1990. Fra mars 2013 er han ansatt på heltid ved Høgskolen i Innlandet hvor han foreleser emner innenfor skatte- og avgiftsrett og regnskaps- og revisjonsrelaterte emner.

Antonsen arbeider nå også med forskningsoppgaver innen skatt, regnskap og revisjon. Han har publisert artikler og bokkapitler innenfor disse forskningstemaene. Se Cristin for publikasjoner.

Adresser

Besøksadresse

Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12, N-2450 Rena
Rom 3Ø209
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum