English version of this page
Siv Lena Birkheim

Siv Lena Birkheim

Stipendiat

E-post
siv.birkheim@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 01 63

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for avansert sykepleie
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum