English version of this page
Randi Kristin Vangen Skyrud

Randi Kristin Vangen Skyrud

Førstelektor

E-post
randi.skyrud@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 07 92

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for sykepleie
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum