English version of this page

Randi Elisabeth Hagen

Seniorrådgiver

E-post
randi.hagen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 85 60
Mobilnummer
+47 905 00 157

Utdanningsavdelingen
Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet
Studiested Lillehammer, Rom 4N3619

Kort om

Jeg arbeider i UH-pedagogikkstaben ved høgskolen, hvor jeg underviser, rådgir og veileder de fagansatte (underviserne) i universitets- og høgskolepedagogiske temaer. Jeg har undervist i og med IKT siden 1996, og har mange års erfaring som pedagog og utvikler i e-læringsbransjen. De siste årene har jeg engasjert meg spesielt i temaet universell utforming i høyere utdanning. I 2022 og 2023 er jeg førstelektorkandidat og forsker på opplæring i universell utforming i høyere utdanning. Jeg deltar også i det nasjonale utviklingsprogrammet for universitet- og høgskolepedagoger i 2022.

Primære kompetanseområder:

  • Universell utforming
  • Nettpedagogikk
  • Multimedialæring
  • Pedagogisk bruk av digitale verktøy (Canvas, Inspera, Zoom, PowerPoint, WeVideo m.fl.)
  • Studentaktive undervisningsmetoder
  • Samstemt undervisning og vurdering
  • Omvendt undervisning
  • Opphavsrett i undervisning
  • Personvern i undervisning

Adresser

Besøksadresse

Terningen Arena - Næringsbygg 1
Hamarveien 112, N-2406 Elverum
Rom 4N3619
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum