English version of this page
Ragnhild Østerhagen

Ragnhild Østerhagen

Administrativ leder

E-post
ragnhild.osterhagen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 44
Mobilnummer
+47 908 57 248

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgskoleadministrasjonen
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum