Per Morten Fredriksen

Stillingskode udefinert

E-post
permorten.fredriksen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 69

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Eksterne
Studiested Elverum

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum